Kadın

Kvinnosaksfrågor. Intervjuer, enkäter med kvinnor som lever i Sverige -och även andra länder i Europa- eller har en anknytning till.